Không có ảnh

Đá Gel Là Gì ?

12 Tháng Mười, 2019 vudangmanh 0

Đá Gel là tên gọi chung của các sản phẩm được tạo ra từ hỗn hợp hạt POLYMER siêu thấm nước ( S.A.P ) và […]

Đá Gel Là Gì

29 Tháng Sáu, 2019 vudangmanh 0

Đá Gel, túi giữ nhiệt, túi đá khô, túi giữ lạnh … là các tên gọi khác nhau của một sản phẩm. Tuy tên gọi khác nhau nhưng cấu tạo và công dụng là giống nhau. Cách sử dụng lại khác nhau vì cách sử dụng phụ thuộc vào nhu cầu thực tế của mỗi khách hàng