Đá Gel Đặc Biệt Âm 15 Độ C – Báo Giá Mới Nhất 2019 Giá Chỉ Từ 2.500 đ

Đá Gel không phải là mặt hàng gì xa xỉ mà là mặt hàng khá thông dụng đặc biệt thông dụng với những khách hàng thường xuyên vận chuyển hàng hóa đi các tỉnh hay đi nước ngoài